بعد از ثبت و تایید مجموعه پنل برای یک ماه به صورت رایگان فعال خواهد شد

طلایی

 • دارای قابلیت ثبت سفارش توسط مشتریان

 • نمایش اطلاعات مشتریان وفادار

 • امکان ایجاد qr code مختص به هر میز

 • امکان گزارش گیری از سفارشات ثبت شده

 • دریافت اطلاعات سفارشات (بیشترین و پر فروش ترین)

 • دارای اپلیکیشن ( pwa )

 • فراخوانی سالن دار مجموعه

 • امکان ایجاد qr code مختص مجموعه (بی نهایت)

 • امکان ایجاد دسترسی برای سالن داران

 • مشاهده اطلاعات مجموعه روی نقشه

 • دارای قابلیت ثبت انتقادات و پیشنهادات

 • امکان رزرو میز توسط مشتریان مجموعه

 • جست و جوی پیشرفته در بین کاربران عضو شده

 • برگزاری رویداد

 • باشگاه مشتریان

 • دریافت بازخورد مشتریان برای سفارشات

 • دارای فروشگاه ملزومات مجموعه های غذایی

 • قابلیت ایجاد بلاگ مخصوص به خود مجموعه (به زودی)

ثبت مجموعه
365 روز 950,000تومان

نقره ای

 • دارای قابلیت ثبت سفارش توسط مشتریان

 • نمایش اطلاعات مشتریان وفادار

 • امکان ایجاد qr code مختص به هر میز

 • امکان گزارش گیری از سفارشات ثبت شده

 • دریافت اطلاعات سفارشات (بیشترین و پر فروش ترین)

 • دارای اپلیکیشن ( pwa )

 • فراخوانی سالن دار مجموعه

 • امکان ایجاد qr code مختص مجموعه (بی نهایت)

 • امکان ایجاد دسترسی برای سالن داران

 • مشاهده اطلاعات مجموعه روی نقشه

 • دارای قابلیت ثبت انتقادات و پیشنهادات

 • امکان رزرو میز توسط مشتریان مجموعه

 • جست و جوی پیشرفته در بین کاربران عضو شده

 • برگزاری رویداد

 • باشگاه مشتریان

 • دریافت بازخورد مشتریان برای سفارشات

 • دارای فروشگاه ملزومات مجموعه های غذایی

 • قابلیت ایجاد بلاگ مخصوص به خود مجموعه (به زودی)

ثبت مجموعه
180 روز 550,000تومان

برنزی

 • دارای قابلیت ثبت سفارش توسط مشتریان

 • نمایش اطلاعات مشتریان وفادار

 • امکان ایجاد qr code مختص به هر میز

 • امکان گزارش گیری از سفارشات ثبت شده

 • دریافت اطلاعات سفارشات (بیشترین و پر فروش ترین)

 • دارای اپلیکیشن ( pwa )

 • فراخوانی سالن دار مجموعه

 • امکان ایجاد qr code مختص مجموعه (بی نهایت)

 • امکان ایجاد دسترسی برای سالن داران

 • مشاهده اطلاعات مجموعه روی نقشه

 • دارای قابلیت ثبت انتقادات و پیشنهادات

 • امکان رزرو میز توسط مشتریان مجموعه

 • جست و جوی پیشرفته در بین کاربران عضو شده

 • برگزاری رویداد

 • باشگاه مشتریان

 • دریافت بازخورد مشتریان برای سفارشات

 • دارای فروشگاه ملزومات مجموعه های غذایی

 • قابلیت ایجاد بلاگ مخصوص به خود مجموعه (به زودی)

ثبت مجموعه
31 روز 250,000تومان

ورود

ویژگی ها

خانه